Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend touw in jouw woning en zijn schouder breekt. De WA verzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van ruim een miljoen euro. Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WA verzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel schade en zaakschade
 • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
 • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wat is een AVP?

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je hond. Daarnaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft een prima dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je WA verzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door: Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Meer over de aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Filter op de volgende punten:
 • Samenstelling van je gezin
 • Geboorte datum
 • Verzekerd bedrag
 • Aanvullend: Eigen risico

  Waarom een WA verzekering?

  De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de goederen van personen. Denk aan de laptop van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je oom die valt over een laaghangend snoer in jouw kamer en zijn sleutelbeen breekt. De WA verzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schadebedrag van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top