Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de goederen van personen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een losliggend snoer in jouw woonkamer en zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1.250.000 euro. Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw WA verzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel AVP genoemd
  • De WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Wat is een AVP?

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De premie die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw vrouw aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je hond. Daarnaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je WA verzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen dekking bieden. Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering particulieren via onze vergelijkingstool afsluiten.

Wat kost een WA verzekering?

Een AVP kost een paar euro per maand. De exacte kosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het ook uit of je de WA verzekering alleen afsluit of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert. Met een WA verzekering bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Waarom een aansprakelijkheids- verzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een laaghangend touw in jouw huis en zijn enkel breekt. De WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top